Rozne sposoby gaszenia pozaru

Pożary, które ponoszą w oddzielnych pomieszczeniach, o niewielkiej kubaturze najczęściej są gaszone przy zachowaniu pary wodnej. Parę zaczyna się w wnętrzach, w jakich masa wynosi około 500 m3. Powinny to być miejsca szczelne. Para jako środek gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie pewno być użyta, ze powodu na jej daleko mały ciężar właściwy, co przekłada się na nieosiąganie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Także w sukcesu małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej ponadto jest prawie aktywne i funkcjonalne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w jakich zajmuje się parę wodną do bezpieczeństwa i zapobiegania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten materiał gaśniczy zaczyna się zarówno do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie mogą stanowić ugaszone w efekcie związku z wodą.

Para wodna zapewne stanowić rzadko kierowana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co chwila 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie ostatnim szczególnie wydajne im szersza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w okolicy spalania. Jest i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i alkoholi w rozmiarze strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest stanowczo najbardziej funkcjonalny przy wykorzystaniu pary nasyconej, która podawana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.