Biuro rachunkowe meritum

Biuro rachunkowe jako podmiot gospodarczy oferuje pomoce w dziale rachunkowości, prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej. Pomocy te służy na myśl innych podmiotów gospodarczych i pracy, a dodatkowo osób fizycznych. Zawierając umowę zleceniobiorca, czyli biuro rachunkowe, wiąże się do pełnienia obowiązków powiązanych z przestrzeganiem prawa podatkowego, dobra pracy, a i praw powiązanych z ubezpieczeniem społecznym.

Optima Biuro Rachunkowe zostało stworzone, żeby uprościć pracę biur rachunkowych, wykonujących seryjnie innego typie operacje. Moduł Optima jest nierozerwalnie wymieszany z biurem rachunkowym, a każde dane mogą stanowić modyfikowane i synchronizowane na bieżąco. Pozwala to księgowemu rozpoczęcie pracy bez dodatkowego logowania się. W zależności od wagi i stylu firmy można użyć różne moduły jakie niesie program Optima Biuro Księgowe. A tak np. moduł Księgi Podatkowe umożliwia łatwą obsługę księgową firm. Idzie na rozliczenia z Tytułem Skarbowym, razem z najnowszymi przepisami. Inny moduł Księga Handlowa pozwoli na zachowanie ksiąg razem z najnowocześniejsza ustawą o rachunkowości. Procesy księgowania są w szerocy zautomatyzowane. Element ten ewidencjonuje podatek Vat. Umożliwia także przesyłanie informacji w technologia elektroniczny. Kolejny element Środki Trwałe daje możliwość biurom rachunkowym prowadzenia dla mężczyznę ewidencji środków trwałych, a jeszcze wartości prawnych i lekkich. Pozwala jeszcze na rozplanowanie amortyzacji. Automatycznie księguje także odpisy amortyzacyjne, rejestruje historię środka trwałego. Moduł Kadry oraz Płace nalicza i wydaje deklaracje podatkowe, wylicza składki ZUS. Umożliwia biurom rachunkowym prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej. Współpracuje z programem Płatnik. Koryguje listy płac oraz wysyła informacje do Urzędu Skarbowego. Wszystko to dzieje się zgodnie z najnowszymi przepisami, jakie są ciągle aktualizowane. Program Optima jest najchętniej wybieranym oprogramowaniem przez biura rachunkowe i doradców podatkowych. Jest widoczny w klasie stacjonarnej i wzorze usługowym dostępnym przez internet.